Globalisering

heeft tot gevolg dat de productie van goederen op wereldwijde schaal plaatsvindt waardoor transport over langere afstanden noodzakelijk is. Dit heeft een grote invloed op de eisen die gesteld worden aan de verpakkingen. Met deze trend wordt het gebruik van verpakkingen die moeten worden teruggestuurd vrijwel onmogelijk, omdat het eigendom minder helder gedefinieerd is en de transportkosten hoog zijn. INND is op zoek naar nieuwe initiatieven in lichtgewicht, kostenbewuste, ‘enkele reis’ en volledig recyclebare alternatieven ofwel naar oplossingen met een aanzienlijk betere LCA (levenscyclusanalyse).

packaging

Biervaten voor éénmalig gebruik
Biervaten die weer worden ingenomen, zijn niet alleen in het dagelijks gebruik een probleem, maar vormen ook een milieubelasting. Te retourneren vaten moeten leeg worden vervoerd en worden gereinigd met agressieve chemische producten. Bovendien raken ze vaak kwijt. Vaten voor éénmalig gebruik zijn om die reden een aantrekkelijke oplossing, mits de kosten laag blijven en de recyclebaarheid is gewaarborgd.

Packaging - Demografie