CO2 en energy wetgeving

eist een lagere uitstoot. De meest effectieve manier om CO2 te verminderen is om minder energie te verbruiken. Daarom richt INND zich op technologieën waardoor een effectiever energiegebruik mogelijk is. Overal ter wereld stellen projectontwikkelaars dan ook een portfolio samen met milieuvriendelijke kantoren. Dit vereist de ontwikkeling van daadwerkelijk energiezuinige oplossingen, waardoor het een belangrijk investeringsgebied is voor INND.

building-appliances

Verwarmings- & koelopties
Er kunnen enorme besparingen worden gerealiseerd door efficiëntere verwarmings- en koelsystemen. Deze systemen vereisen bij voorkeur geen volledig nieuwe infrastructuur in gebouwen, maar kunnen parallel aan de momenteel gebruikte systemen werken.

Energy - Globalisering