Globalisering

Door de globalisering zijn alle automobielfabrikanten actief op meerdere continenten. Er is  een sterke stijging in de vraag naar mobiliteit in Azië (vooral in China en India). De essentie van deze vraag is echter geheel anders. Mobiliteit wordt een basisbehoefte in deze landen. Daarvoor is een basisoplossing nodig, die ook voorziet in een oplossing voor de extra belasting van het milieu als iedereen in de hedendaagse vervoermiddelen blijft rijden. Om die reden voorziet INND voor de opkomende landen belangrijke innovaties die mobiliteit tegen een laag budget en tegen de laagst mogelijke milieubelasting mogelijk maken.

automotive

Aangepaste voertuigen
Ouderen geven vaak de voorkeur aan hogere voertuigen, waardoor ze gemakkelijker kunnen instappen en een veiliger gevoel hebben dankzij een beter overzicht over het verkeer. Maar wat zou de veiligheid en toegankelijkheid van voertuigen voor ouderen nog meer kunnen verbeteren?

Automotive - Energie &amps CO2 wetgeving Automotive - Demografie