Demografie

De demografische kenmerken in Europa wijzen op groeiende aantallen ouderen die zelfstandig willen blijven wonen en leven. Mobiliteit is een belangrijk aspect van deze wens. Ouderen hebben daarbij andere behoeften om hun in staat te stellen te blijven rijden. INND is geïnteresseerd in innovaties die in deze behoeften voorzien.

automotive

Mobiliteit voor senioren
Ouderen willen ook mobiel blijven wanneer autorijden op een bepaald moment te lastig is geworden. Kunnen we technologieën voor hen vinden om mobiel te blijven?

Automotive - Energie &amps CO2 wetgeving Automotive - Globalisering