De focus op de dagelijkse gang van zaken
van morgen

Wij werken...

...als een onafhankelijke venture capitalist met ervaring en vaardigheden op het gebied van technologie, industriële marketing en processen. Met INND’s eigen financiële middelen ondersteunen we actief het ontwikkelen van duurzame zakelijke activiteiten vanuit bewezen technologische innovaties.

Op basis hiervan ondersteunen we tevens bedrijven in een meer adviserende rol. Vaak komen innovaties in bedrijven niet tot wasdom, omdat ze niet passen bij hun kernactiviteiten, de benodigde schaalgrootte of als er onvoldoende mankracht of kennis beschikbaar is. INND levert dan de noodzakelijke consultancy om innovaties om te zetten in duurzame zakelijke activiteiten.

Het is onze missie om bewezen innovatieve technologieën om te zetten in duurzame zakelijke activiteiten. Daarom hanteren we een aanpak die gericht is op drie 'drivers' van potentiële groei:
CO2 & energiewetgeving, veranderende demografie en globalisering.