INND rekent op een gezond operationeel management. Indien dit niet is geïmplementeerd, zal INND zorgen voor een onafhankelijke oplossing.

Stap 3. Industrialisatie

Op basis van de businesscase onderzoeken we de beschikbaarheid van financiële middelen in de vorm van subsidies, betrokkenheid van externe partijen en via een participatie van INND. Daarnaast zoeken we in ons netwerk de partners die met ons de industrialisatie kunnen realiseren.

Onze kerncompetenties kunnen we ook inzetten voor een actieve rol in de deelnames waarin we investeren, daarbij zullen we ons vooral richten op:

  • invullen van strategie & marketing om zo de werkelijke waarde van het product te kunnen ontwikkelen
  • een kostenverantwoorde leveringsketen opstellen en actief onderhouden om de concurrentiekracht te waarborgen

INND investeert in een onderneming totdat deze een niveau van volwassenheid heeft bereikt, waardoor het autonoom en organisch kan groeien. INND desinvesteert op het moment dat de onderneming duurzaam winstgevend en financieel gezond is. Daarmee genereert INND de cashflow voor andere beginnende samenwerkingsverbanden.

Automotive - Energie &amps CO2 wetgeving Automotive - Demografie Automotive - Globalisering Packaging - Demografie Packaging - Globalisering Energy - Energie &amps CO2 wetgeving Energy - Globalisering